Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Levočská nemocnica za zamerala na spokojnosť pacientov

22.4.2015

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Levoči a Regionálnou komorou medicínsko – technických pracovníkov v Prešove, včera, 21. apríla 2015, usporiadala akreditovaný odborný seminár okresnej úrovne na tému „Efektívna komunikácia v zdravotníctve“. Vzdelávacej akcie sa zúčastnilo 120 sestier z levočskej nemocnice a sestier z okresných všeobecných a špecializovaných neštátnych zdravotníckych zariadení a 30 medicínsko-technických pracovníkov.

Program tvorili 4 odborné prednášky, ktoré boli zamerané  na získanie nových informácii  o zásadách efektívnej  komunikácie, ktorá zohráva významnú úlohu a je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Prvú prednášku s názvom „Správna komunikácia v zdravotníckom tíme a s pacientom“ predniesla Monika Strelcová, sestra z neurologického oddelenia VNsP Levoča. Upozornila na to, aké je dôležité ovládať a dodržiavať správne zásady komunikácie s pacientom. V druhej prednáške sa Adriana Brnová a spoluautorka Mária Soľanová z detského oddelenia zamerali na „Zásady efektívnej komunikácie v zdravotníckom tíme a s pacientom. Vzťah sestra – pacient / klient“. Poukázali na to, že úspešnosť zdravotníka nespočíva len v odborných vedomostiach, praktických skúsenostiach, ale aj v efektívnej komunikácii.

Tretiu prezentáciu s názvom „Edukácia pacienta pred rádiodiagnostickými vyšetreniami“  prezentovala Daniela Hudáková, rádiologický technik VNsP Levoča a v nej zdôraznila, ako správnym spôsobom, vedomosťami a využívaním komunikačných zručností si môže zdravotnícky pracovník získať pacienta pre spoluprácu pred, počas a po náročnom vyšetrení. Posledná prednáška s názvom „Momenty komunikácie. Komunikačné bariéry zo strany zdravotníckych pracovníkov“, prezentovaná námestníčkou riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť VNsP Levoča, PhDr. Beátou Ružbackou, MPH, poukázala na to, aké je dôležité aktívne počúvať pacienta, rešpektovať ho, vcítiť sa do jeho pocitov a získať si jeho dôveru. Ak to zdravotnícky pracovník nedokáže môžu vzniknúť komunikačné bariéry, ktoré bránia správnej komunikácii.

„Profesia sestry, ale aj iných zdravotníckych pracovníkov si vyžaduje celoživotné vzdelávanie,  ktoré je predpokladom ich odborného rastu, zvyšovania a upevňovania spoločenského postavenia                     v zdravotníckom prostredí, ale aj v spoločnosti. Sestrám  a medicínsko – technickým pracovníkom v našej nemocnici poskytujeme prostredníctvom odborných seminárov možnosť získavania nových informácii a poznatkov, lebo poznať a vedieť viac znamená aj poskytovať optimálnu a primeranú starostlivosť  pacientom na vysoko profesionálnej úrovni,“  uviedla námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť, PhDr. Beáta Ružbacká, MPH.

Odborné semináre patria medzi najčastejšie využívané metódy vzdelávania, ktoré bývajú zaujímavé a poučné. „Naši zamestnanci sa pripravovaných odborných seminárov pravidelne zúčastňujú a získané vedomosti následne aplikujú v klinickej praxi s cieľom zvyšovať spokojnosť našich pacientov. V nemocnici je mnoho pacientov, ktorí sa nemajú dôvod usmievať, ale usmiata sestra im môže svojim prívetivým slovom a rozžiarenou tvárou aspoň na chvíľu spríjemniť deň,“ dodala PhDr. Ružbacká.

Späť