Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

Pracoviská

Rádiodiagnostické oddelenie

"S takým milým, prívetivým, ochotným, profesionálnym prístupom som sa doteraz ešte veru ani nestretla. Celá skúsenosť, od objednania sa na recepcii až po výsledok vyšetrenia, bola top kvality a veľmi príjemná zmena od zvyčajne neosobného, prípadne niekedy nepríjemného prístupu, s akým som sa doposiaľ stretla, či už v zahraničí, alebo doma na Slovensku. Pani doktorke, sestričke a recepčnej patrí veľká chvála a tiež veľké ĎAKUJEM. " Jana

 

Naše vynovené diagnostické pracovisko ponúka špičkovú zdravotnú starostlivosť vďaka modernej technike, zrekonštruovaným priestorom a odborníkom v tejto medicínskej oblasti. Sme hrdí, že vďaka novému vybaveniu a perfektnému tímu ľudí môžeme poskytovať tie najlepšie diagnostické vyšetrenia tým, ktorí sú pre nás najdôležitejší. Našim pacientom. 

CT pracovisko

Na CT pracovisku vykonávame široké spektrum vyšetrení hlavy, hrudníka, abdomenu a malej panvy, vyšetrenia pohybového aparátu a vyšetrenia ciev. Konvenčná diagnostika  ochorení tráviacej trubice ustupuje do úzadia, v popredí sú endoskopické metódy a nové metodiky počítačovej tomografie CT kolonoskopia  s virtuálnym zobrazením a CT enterografia. Prevažnú časť kontrastných vyšetrení tvorí diagnostika nádorových ochorení a stagingové vyšetrenia pri onkologických ochoreniach. Dôležitou súčasťou v spektre vyšetrení sú angiografické vyšetrenia.

Prednosťou CT je nízka miera invazivity v porovnaní s katetrizačnou angiografiou a vysoký stupeň priestorového rozlíšenia. V spolupráci s neurologickým oddelením sa na CT pracovisku realizujú rádiofrekvenčná ablácia nervových koreňov pod CT kontrolou, periradikulárna terapia a ozónoterapia pri ochoreniach pohybového aparátu. Najnovším trendom na CT pracovisku je realizácia  intervenčných výkonov pod CT kontrolou – biopsie nádorov pečene, pankreasu, pľúc a obličiek, evakuácia a drenáž abscesových formácií. Tieto výkony realizujeme nielen pre pacientov nášho regiónu, ale i pre pacientov z ostatných spádových oblastí. A vďaka našim dobrým výsledkom sa naše pracovisko dostalo do povedomia širokej odbornej verejnosti. Pre pacientov je to taktiež veľký benefit, pretože nemusia cestovať na tieto vyšetrenia do iných nemocníc.

Mamografické pracovisko

Na mamografickom pracovisku bol v januári tohto roku uvedený do prevádzky nový  moderný digitálny mamografický prístroj FUJI AMULET Innovality s tomosyntézou. „Je to nesporne jeden z najmodernejších prístrojov a spolu s tomosyntézou (realizácia vrstvových snímok rotáciou rtg lampy) sú neoddeliteľnou súčasťou a predpokladom kvalitnej a presnej diagnostiky nádorových ochorení prsníkov.

Hlavnou indikáciou tomosyntézy je hutný typ prsnej žľazy, predstavuje  užitočný nástroj pre rozlíšenie kalcifikátov a nádorovej masy od pozadia či sumácií iných tkanív vyšetrovaného prsníka. Výhodou digitálnej mamografie je lepšia rozlišovacia schopnosť, vyššia senzitivita (dokáže zachytiť veľmi malé, niekoľkomilimetrové lézie), lepšia detekcia mikrokalcifikátov hlavne v hutných prsníkoch, väčší komfort pacientky pri vyšetrení, nižšia dávka žiarenia, archivácia obrazov v elektronickej podobe s bezpečným zálohovaním dát, eliminácia možnosti straty, či znehodnotenia obrazu časovým faktorom  a zvýšená efektivita práce.

Našou ambíciou je realizovať kvalitné mamografické vyšetrenia preventívne i diagnostické pre pacientky nielen nášho regiónu, ale i pacientky z ostatných spádových oblastí. Chceli by sme dosiahnuť vyššiu účasť žien na preventívnych vyšetreniach a dostať do ich povedomia dôležitosť mamografie ako jedinej modality, ktorá pomôže znížiť chorobnosť a úmrtnosť na nádorové ochorenia prsníkov.

USG pracovisko

USG pracovisko spustilo prevádzku na novom prístroji HITACHI  ARIETTA S70 už v októbri minulého roku. Je to moderný celotelový prístroj s farebným Dopplerom a doplnkovou elastografiou. Na pracovisku sa realizujú vyšetrenia orgánov dutiny brušnej, mäkkých tkanív, svalových štruktúr, lymfatických uzlín, prsníkov a cievneho systému. Dôležitou súčasťou sonografických vyšetrení je aj realizácia intervenčných výkonov pod USG kontrolou – bioptický odber tkanivových vzoriek prsníkov a mäkkých tkanív, zavedenie Frankovho vodiča pri nehmatných ložiskových zmenách predoperačne a aspiračné punkcie cýst.

Naším cieľom je rozširovanie spektra intervenčných výkonov pod USG kontrolou na základe požiadaviek lekárov ostatných klinických odborov a zaviesť do spektra vyšetrení aj elastografické vyšetrenie pečene i prsníkov. 

RTG pracovisko

RTG pracovisko sa môže pýšiť novým digitálnym RTG prístrojom PHILIPS Digital Diagnost so stropným závesom motorického stojana RTG lampy a výklopným vertigrafom, čo umožňuje lepšie ovládanie prístroja a lepší manažment pacienta. Ďalšou výhodou prístroja je možnosť vytvárať jeden obraz z viacerých obrazov, čo je prínosom hlavne pri ortopedických indikáciách na zobrazenie celej chrbtice pri skoliózach u detí a na zobrazenie dlhých kostí.

Výhodou nového RTG prístroja je vyššia kvalita obrazu, nižšia radiačná záťaž, možnosť úpravy obrazu v post processingu. Pracovisko je prepojené s informačným systémom nemocnice a výhodou je aj samozrejmá archivácia obrazov systéme PACS.