Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

Pracoviská

Transfúzne oddelenie, krvná banka a hematologická ambulancia

Transfúzne oddelenie, krvná banka a hematologická ambulancia

Úsek hematológie a transfúziológie pozostáva z transfúzneho oddelenia, krvnej banky a hematologickej ambulancie.

Transfúzne oddelenie je zamerané na odbery krvi od darcov. Hematologická ambulancia pri oddelení poskytuje ambulantné diagnosticko-liečebné služby pre pacientov Nemocnice AGEL Levoča a. s. a spádovú oblasť tejto nemocnice, ako aj konziliárne služby pre hospitalizovaných pacientov iných oddelení.

Výnimočnosť oddelenia

Oddelenie poskytuje hematologické služby s dôrazom na diagnostiku onkohematologických ochorení.

Hematologická ambulancia vykonáva okrem bežných diagnostických odberov laboratórneho materiálu i aspiračné a trepanobioptické odbery kostnej drene, či liečebné venepunkcie. Ambulantne poskytuje liečbu transfúznymi prípravkami rôzneho druhu, ako aj podávanie infúznej terapie vrátane niektorých cytostatických kúr u onkohematologických pacientov. Hematologická ambulancia je úzko spolupracuje s laboratórnymi zložkami OKB, čo umožňuje rýchle vyšetrenie laboratórnych parametrov a promptné vybavenie pacienta počas jednej návštevy.

Transfúzne oddelenie svojou produkciou transfúznych liekov zásobuje i viaceré nemocnice v regióne Spiš a mimo neho (hlavne fakultné nemocnice na Slovensku). Oddelenie má svoju Mobilnú odberovú jednotku (MOJ), ktorou pravidelne vykonáva odbery krvi v okolitých mestách a dedinách regiónu a má vybudované odberové miesta v nemocnici v Krompachoch a v meste Kežmarok, kam pravidelne MOJ dochádza.

Moderné nedávno zrekonštruované odberové centrum transfúzneho oddelenia poskytuje vysoký štandard a komfort pre darcov krvi a bezpečný odberový proces.

Druhy vyšetrení

  • imunohematologické vyšetrenia (krvné skupiny, skríning protilátok, predtransfúzne vyšetrenia kompatibility, Coombsove testy – všetko novou technikou vyšetrenia – stĺpcovou gélovou aglutináciou, použitím automatického imunohematologického analyzátora

Novinky v diagnostike a liečbe

  • mikroskopická diagnostika na novom mikroskope Olympus BX46F
  • imunohematologické vyšetrenie sĺpcovou gélovou aglutináciou, vyšetrenie automatickým imunohematologickým analyzátorom

Nové investície

Oddelenie sa snaží o neustále vylepšovanie technickej úrovne a drží krok s najnovšími trendmi vo vývoji diagnostickej techniky v odbore. Na oddelení pracujú nový imunohematologický automatický analyzátor, vysokokvalitný diagnostický mikroskop s vysokým rozlíšením. Samozrejmosťou je využívanie laboratórneho informačného systému s použitím technicky čiarového kódu s online transportom žiadaniek i výsledkov.

Celé oddelenie vrátane hematologickej ambulancie bolo v rokoch 2017 – 2018 komplexne zrekonštruované a poskytuje mimoriadne príjemné a komfortné priestory pre darcov krvi, pacientov  i personál.

Zaujímavosti

Hematologicko-transfúzne oddelenie v Levoči patrí medzi najstaršie oddelenia svojho druhu v Slovenskej republike. Oficiálne vzniklo v r. 1952, no vyšetrenie krvi a transfúzne prevody sa v levočskej nemocnici vykonávajú už od začiatku 20-tych rokov minulého storočia, a teda bezprostredne po objavení krvných skupín. 

Vízia oddelenia

Plánujeme pokračovať v rozširovaní ponuky hematologických i imunohematologických vyšetrení s perspektívnou ISO certifikácie. Rovnako na transfúznom oddelení plánujeme výrobu trombokoncentrátov.

Odberová časť oddelenia rozširuje svoj záber i na región Kežmarku, kam dochádza za odbermi tím Mobilnej odberovej jednotky (MOJ). Pravidelne sa odbery vykonávajú i v Krompachoch a výjazdové odbery sa robia i v okolitých dedinách a mestečkách  nášho regiónu.

Hematologická ambulancia bude naďalej rozširovať ponuku diagnostických a hlavne liečebných možností (v spolupráci s onkologickou ambulanciou plánujeme rozšíriť možnosti ambulantnej hemato-onkologickej cytostatickej terapie ambulantných pacientov). Personálne sa oddelenie posilnilo o ďalšieho lekára a zároveň sa zväčší aj odberový tím a technické vybavenie MOJ transfúzneho oddelenia.