Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Oddelenie patologickej anatómie

Patologicko – anatomické oddelenie je svojim zameraním bioptické a cytologické laboratórium poskytujúce bioptickú a cytologickú diagnostiku.

Výnimočnosť oddelenia

Oddelenie poskytuje svoje služby pre VNsP Levoča, NsP Krompachy , spádové štátne aj neštátne ambulancie okresov Levoča, Sp. Nová Ves a Gelnica, nakoľko PAO nie je súčasťou spomínaných nemocníc.

Metódy odberu bioptických vzoriek:

Bioptické operačné metódy (amputácie, resekcie, extirpácie, excízie, reexcízie, probatórne excízie, probatórne punkcie, kyretáž, samovoľné vylúčenie a pod..

Metódy odberu cytologických vzoriek:

Otlačky, nátery , FNAB, punkcie telesných tekutín, moč, liquor, spútum a pod.

Druhy vyšetrení

 • Histologické vyšetrenia tkaniva,
 • Peroperačné rýchle histologické vyšetrenia
 • Histologické vyšetrenia tvrdých tkanív
 • Konzultačné histologické vyšetrenia
 • Imunohistochemické vyšetrenia
 • Histochemické vyšetrenia
 • Gynekologická cytológia
 • Cytologické vyšetrenia negynekologické.
 • Dĺžka spracovania bioptického a cytologického materiálu:
 • Peroperačná biopsia je spracovaná a vyhodnotená do 15-20 minút od dodania na odd., výsledok telefonický oznámený
 • Ostatnú biopsiu spracujeme a vyhodnitime od 24 hodín do 2 dní.
 • Výsledky zasielame e-mailom a písomnou formou.
 • Cytologický materiál je vyhodnotený od 1 hodiny do 2 dní od dodania materiálu na oddelenie.

Nové investície

Zakúpenie kryostatu, inovácia prístrojového parku, rozšírenie spektra protilátok na imunohistochemické vyšetrenia, zavedenie nových histochemických a enzymohistochemických vyšetrovacích metód.

Zaujímavosti

Oddelenie poskytuje svojim klientom servis a odberový materiál zdarma :

Fixačnú tekutinu, transportné krabice na gyn. cytológiu, podložné sklíčka, sprievodné lístky na bioptické a cytologické vyšetrenie, odberové nádoby a skúmavky na bioptický materiál, odberové tampóny a citobrush na cytologické stery.

Vízia oddelenia

Do budúcna vidíme ďalší rozvoj oddelenia rozšírením spektra nových vyšetrovacích metód, získaním nových bioptických a cytologických materiálov, v spolupráci s RDG a chirurgickým odd. pri punkčných hruboihlových vyšetreniach Tu prsníka a endoskopických vyšetreniach tenkého a hrubého čreva , s následným využitím nových enzymohistochemických metód.

Kontakty:

053 3332 355
patologia@nle.agel.sk
pavilón Patologicko-anatomické oddelenie
napíšte nám, opýtajte sa