Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

Pracoviská

Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti

Návštevné hodiny

Pondelok – piatok: 14:00 – 16:00
Víkendy a sviatky: 13:00 – 15:00


Prvé Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti (ODIS) na východnom Slovensku bolo otvorené v roku  2017.  Celkom novo vybudované ODIS vzniklo vďaka kompletnej rekonštrukcii Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny. ODIS zabezpečí zdravotnú starostlivosť pre pacientov z celého Slovenska. Vďaka tejto novej službe sa Nemocnica Levoča priblížila ďalším krokom k poskytovaniu komplexnej zdravotnej starostlivosti. Potreba založenia takéhoto oddelenia súvisí s rozvojom medicínskeho vedomia a zdokonaľovania sa zdravotníckej techniky.

Medzi hlavné diagnózy, pre ktoré sa pacienti dostanú na ODIS, patria pacienti po úrazoch, poruchách vedomia infekčnej aj neinfekčnej etiológie, po cievnej mozgovej príhode, pacienti s ochoreniami nervovo svalovej sústavy v pokročilom štádiu ochorenia.

Indikácie na príjem pre dlhodobo ventilovaných pacientov:

  •  pacienti liečení pre kritické ochorenia (bez ohľadu na diagnózu) v dĺžke minimálne 6 týždňov;
  •  po zvládnutí kritického stavu;
  •  dokumentované zlyhanie  pokusov o odpojenie od kontinuálnej UPV v dĺžke minimálne 2 týždňov
  •  potreba pokračovania v poskytovaní intenzívnej starostlivosti
  •  klinický stav znemožňujúci zabezpečenie dlhodobej domácej ventilácie

Pacient pre prijatie na ODIS musí spĺňať všetky hore uvedené podmienky. Príjem na ODIS podlieha predchádzajúcemu súhlasu revízneho lekára poisťovne na základe žiadosti poskytovateľa. V žiadosti musia byť riadne zdokumentované všetky hore uvedené podmienky. Preklad hospitalizovaného pacienta do iného zdravotného zariadenia bude akceptovaný len za účelom neodkladného operačného výkonu.

Každý prípad je potrebné predom prekonzultovať s lekárom Oddelenia dlhodobej a intenzívnej starostlivosti Nemocnice AGEL Levoča.